Świeca ozdobna geometryczny Lew Kolory do Wyboru

54,00 

Sprawdź nasz profil na Instagramie @decorlovers.pl

Wyczyść
Waga 0.44 kg
Wymiary 14 × 7 × 15 cm
Kolor

Perłowy, Srebrny, Platynowy, Beżowy, Karmelowy, Pudrowy róż, Brudny róż, Fioletowy, Czerwony, Złoty, Zielony, Khaki, Niebieski, Grafitowy, Czarny

W pakiecie Taniej

+ +
Cena za oba: 151,20  Oszczędzasz 16,80 

Opis

Jeśli chcesz pokazać komuś, że Ci na nim zależy, kup mu tę świecę. Wyróżnia ją ręczne wykonanie, z najwyższą sta­ran­no­ścią i miłością. Po odlaniu każda świeca traktowana jest specjalnym błyszczącym lakierem. Wszystko po to, by efekt końcowy zachwycił Ciebie i Twoich bliskich.

Ta świeca ozdobna to prawdziwy lew salonowy! Będzie rządził w każdym pomieszczeniu, w jakim go postawisz. Jest zrobiony w geo­me­trycz­nym stylu, bez szczegółów jak np. rysy pyska. To właśnie sprawia, że to wspaniały dodatek do mini­ma­li­stycz­nych wnętrz. Jeśli lubisz oryginalne dekoracje do domu, to idealny produkt dla Ciebie!

Lew geo­me­tryczny – pre­zent ide­alny

Lew sym­bo­li­zuje siłę i auto­ry­tet. Geome­tryczna bryła daje poczu­cie suro­wo­ści i maje­statu. Może poda­ruj go sze­fowi lub kum­plowi? Będzie wspa­niale wyglą­dał zarówno na biurku w pracy, jak i w domo­wym gabi­ne­cie. Z tej ozdobnej świecy ucie­szą się również fani astro­lo­gii. W końcu uosa­bia ona jeden ze zna­ków zodiaku. Nasza świeca świeci pięk­nie i jasno, a nie od dziś wiadomo, że lew jest zna­kiem zwią­za­nym ze światłem. W nie­któ­rych kul­tu­rach jak w np. japoń­skiej czy chiń­skiej chroni on przed demo­nami. Poda­ruj go komuś, a ochro­ni jego dom przed nie­pro­szo­nymi gośćmi! Tak naprawdę jest to ide­alny pre­zent dla każ­dego, kto lubi nie­tu­zin­kowe wypo­sa­że­nie wnętrz.

świeca ozdobna lew geometryczny
świeca ozdobna

Rozmiar, waga i kolor świecy ozdob­nej

Dzięki jej gaba­ry­tom nie spo­sób jej prze­oczyć. Jest wysoka na 14, sze­roka na 7 i głę­boka na 15 cen­ty­me­trów. To naprawdę impo­nu­jący doda­tek do Two­ich wnętrz! Jej nieduża masa, 440 gram, pozwala z łatwo­ścią prze­no­sić ją z miej­sca na miej­sce. Nie­wąt­pliwy plus tego pro­duktu to jego długi czas spa­la­nia. Ta świeca ozdobna nie posiada żad­nej pod­stawki, więc pamię­taj, żeby uwa­żać na kapiący wosk. Wystę­puje w 15 wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: per­ło­wym, srebr­nym, pla­ty­no­wym, beżo­wym, kar­me­lo­wym, pudro­wym różu, brud­nym różu, fio­le­to­wym, czer­wo­nym, zło­tym, zie­lo­nym, khaki, nie­bie­skim, gra­fi­to­wym i czar­nym.

Dokładny opis postę­po­wa­nia z naszymi świe­cami znaj­dzie­cie na naszej stro­nie w zakładce “Świece ozdobne”.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Świeca ozdobna geometryczny Lew Kolory do Wyboru”

Może spodoba się również…