Świeca ozdobna geometryczny Lew Kolory do Wyboru

54,00 

Sprawdź nasz profil na Instagramie @decorlovers.pl

Wyczyść
Waga 0.44 kg
Wymiary 14 × 7 × 15 cm
Kolor

Perłowy, Srebrny, Platynowy, Beżowy, Karmelowy, Pudrowy róż, Brudny róż, Fioletowy, Czerwony, Złoty, Zielony, Khaki, Niebieski, Grafitowy, Czarny

Opis

Jeśli chcesz pokazać komuś, że Ci na nim zależy, kup mu tę świecę. Wyróżnia ją ręczne wykonanie, z najwyższą sta­ran­no­ścią i miłością. Po odlaniu każda świeca traktowana jest specjalnym błyszczącym lakierem. Wszystko po to, by efekt końcowy zachwycił Ciebie i Twoich bliskich.

Ta świeca ozdobna to prawdziwy lew salonowy! Będzie rządził w każdym pomieszczeniu, w jakim go postawisz. Jest zrobiony w geo­me­trycz­nym stylu, bez szczegółów jak np. rysy pyska. To właśnie sprawia, że to wspaniały dodatek do mini­ma­li­stycz­nych wnętrz. Jeśli lubisz oryginalne dekoracje do domu, to idealny produkt dla Ciebie!

Lew geo­me­tryczny – pre­zent ide­alny

Lew sym­bo­li­zuje siłę i auto­ry­tet. Geome­tryczna bryła daje poczu­cie suro­wo­ści i maje­statu. Może poda­ruj go sze­fowi lub kum­plowi? Będzie wspa­niale wyglą­dał zarówno na biurku w pracy, jak i w domo­wym gabi­ne­cie. Z tej ozdobnej świecy ucie­szą się również fani astro­lo­gii. W końcu uosa­bia ona jeden ze zna­ków zodiaku. Nasza świeca świeci pięk­nie i jasno, a nie od dziś wiadomo, że lew jest zna­kiem zwią­za­nym ze światłem. W nie­któ­rych kul­tu­rach jak w np. japoń­skiej czy chiń­skiej chroni on przed demo­nami. Poda­ruj go komuś, a ochro­ni jego dom przed nie­pro­szo­nymi gośćmi! Tak naprawdę jest to ide­alny pre­zent dla każ­dego, kto lubi nie­tu­zin­kowe wypo­sa­że­nie wnętrz.

świeca ozdobna lew geometryczny
świeca ozdobna

Rozmiar, waga i kolor świecy ozdob­nej

Dzięki jej gaba­ry­tom nie spo­sób jej prze­oczyć. Jest wysoka na 14, sze­roka na 7 i głę­boka na 15 cen­ty­me­trów. To naprawdę impo­nu­jący doda­tek do Two­ich wnętrz! Jej nieduża masa, 440 gram, pozwala z łatwo­ścią prze­no­sić ją z miej­sca na miej­sce. Nie­wąt­pliwy plus tego pro­duktu to jego długi czas spa­la­nia. Ta świeca ozdobna nie posiada żad­nej pod­stawki, więc pamię­taj, żeby uwa­żać na kapiący wosk. Wystę­puje w 15 wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: per­ło­wym, srebr­nym, pla­ty­no­wym, beżo­wym, kar­me­lo­wym, pudro­wym różu, brud­nym różu, fio­le­to­wym, czer­wo­nym, zło­tym, zie­lo­nym, khaki, nie­bie­skim, gra­fi­to­wym i czar­nym.

Dokładny opis postę­po­wa­nia z naszymi świe­cami znaj­dzie­cie na naszej stro­nie w zakładce “Świece ozdobne”.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Świeca ozdobna geometryczny Lew Kolory do Wyboru”

Może spodoba się również…